Sáng 03/7/2024, Đảng ủy Phòng Tham mưu tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đại tá Nguyễn Ngọc Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Đoàn 969, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã nghe Đại tá Phạm Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu trình bày Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Phòng Tham mưu. 

phong tham muu ra nghi quyet 1
Đại tá Phạm Văn Hiền báo cáo tại Hội nghị.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Phòng Tham mưu đã quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trên; bám sát đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù của Đảng bộ, lãnh đạo cơ quan triển khai hoàn thành toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất; trong đó lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác sẵn sàng chiến đấu và hội thao Thể dục thể thao hoàn thành xuất sắc. Các chủ trương, biện pháp, mục tiêu đề ra trong nghị quyết lãnh đạo được cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng hiệu quả. Tình hình Đảng bộ, cơ quan ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất, duy trì và chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Phòng Tham mưu xác định, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2024; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu hoàn thành xuất sắc. Tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, có nền nếp chính quy, khoa học; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm chăm lo bảo đảm đời sống cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Xây dựng Đảng bộ Phòng Tham mưu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

phong tham muu ra nghi quyet 2
Đại tá Nguyễn Ngọc Huân phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Huân ghi nhận những thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí yêu cầu, 6 tháng cuối năm 2024, Đảng uỷ cần phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được; đồng thời triệt để khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị về Đề án diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; đẩy nhanh đôn đốc thực hiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp với Trung tâm Âm thanh, Đài truyền hình Việt Nam bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên Thông tin; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công của Bộ Tư lệnh… gắn với đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá; tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; lãnh đạo làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 kiểm tra Đảng ủy, đồng chí Bí Thư và Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu theo Khoản 2, Điều 30 Điều lệ Đảng. Thường xuyên bám, nắm, quản lý chắc tình hình tư tưởng, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, công tác; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện và hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra góp phần xây dựng Phòng Tham mưu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”./.

Phạm Khắc Điệp

Bài viết khác: