Thứ bảy, 25/05/2024

Sáng ngày 21/02/2024, Hội đồng khoa học cấp Nhà nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hội đồng) đã tổ chức họp phiên tháng 02 năm 2024. Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. 

hoi nghi khoa hoc cap nha nuoc 1
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh phát biểu tại Phiên họp.

Trước khi vào phiên họp, Hội đồng đã thành kính dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Hải Trung, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, Uỷ viên Hội đồng đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc. Hội đồng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể và từng cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, tư vấn về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Duy trì hoạt động của Hội đồng theo quy chế đã ban hành; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ.

hoi nghi khoa hoc cap nha nuoc 2
Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Hải Trung báo cáo tại Phiên họp.

hoi nghi khoa hoc cap nha nuoc 3
Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng phát biểu.

Kết luận phiên họp, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng khẳng định các kết quả trong thực hiện nhiệm vụ y tế, kỹ thuật mà Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đạt được cũng như các kết quả nổi bật của Hội đồng trong năm 2023. Đối với phương hướng hoạt động năm 2024, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Tập trung phát huy hiệu quả hoạt động của Tiểu ban Y sinh, Tiểu ban Kỹ thuật. Các thành viên Hội đồng tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng của đơn vị mình phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng trong triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu; đề xuất các nội dung hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Matxcơva, Liên bang Nga giai đoạn 2026 - 2030, nội dung Hội thảo tổng kết khoa học công nghệ 55 năm (1969 - 2024) thực hiện nhiệm vụ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp thu các ý kiến của thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu hoàn thiện báo cáo Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm các điều kiện để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Thanh Huyền

Bài viết khác: