Chiều ngày 14/11/2023, Đảng ủy Phòng Chính trị tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2023. Đại tá Phạm Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đảng uỷ viên, bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phòng Chính trị.

dang uy chinh tri 1
Thượng tá Nguyễn Gia Chinh, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm Chính trị báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Gia Chinh, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm Chính trị trình bày báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Phòng chính trị. Báo cáo và các ý kiến tại Hội nghị khẳng định: Năm 2023, Đảng ủy Phòng Chính trị đã lãnh đạo cơ quan quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên; nghị quyết của Đảng ủy Đoàn 969; kế hoạch công tác của Tư lệnh; bám sát tình hình Đảng bộ, đơn vị. Chủ động triển khai hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trọng tâm là tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện có nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Triển khai thực hiện tốt các nội dung trong năm 2023 của Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”. Chú trọng xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, chấp hành nghiêm nền nếp chế độ chính quy. 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự 100% đạt Khá, Giỏi. 

Nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt 3 khâu đột phá, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác, quản lý, rèn luyện kỷ luật; phát huy dân chủ. Xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân viên luôn kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; đội ngũ cán bộ, nhân viên luôn chủ động đấu tranh ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đấu tranh ngăn ngừa tiêu cực, tệ nạn xã hội tác động vào cơ quan. Triển khai toàn diện các mặt hoạt động công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 theo quy định của Điều lệ Đảng. Tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên chặt chẽ, đúng quy trình. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong Đảng bộ Quân đội; ban hành Tiêu chí xây dựng Đảng bộ Phòng Chính trị trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong Đảng bộ Đoàn 969. Chú trọng xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong gương mẫu, có phương pháp tác phong công tác khoa học, sâu sát, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

dang uy chinh tri 2
Đại tá Phạm Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Phạm Văn Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng biểu dương tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Đảng bộ Phòng Chính trị đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong năm. Đồng chí yêu cầu thời gian tới: Đảng ủy Phòng Chính trị cần nghiên cứu, quán triệt, lãnh đạo cơ quan triển khai toàn diện các nhiệm vụ, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng trong đảng bộ, đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trung thành tuyệt đối với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, Đảng bộ Đoàn 969 trong sạch vững mạnh, tiêu biểu trong Đảng bộ Quân đội./. 

Hương Giang, Ngọc Hà

Bài viết khác: