Chỉ mục bài viết

 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Tiếp)

Năm 1964

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và làm việc với đồng chí Khăm Uộn Buppha - Trưởng đoàn lực lượng trung lập trong Đoàn đại biểu quân sự của Neo Lào Hắcxạt và lực lượng trung lập. Người nói: “Muốn làm bất cứ một việc gì đều phải tính toán toàn diện”.

- Quan hệ Việt - Lào, Lào - Việt, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr. 60.

Năm 1965

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được thiếp chúc Tết của ông Khămphay Boupha - Tam tán sứ quán của Vương quốc Lào tại Hà Nội.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1965. Tháng 01, ngày 07

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Điện Biên nhỏ và Nhịp cầu vàng, bút danh Chiến sĩ, đăng báo Nhân Dân, số 3934. Bài viết nói về những thành công của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và những thành công này đã gây sức ép, buộc Mỹ phải rút lui khỏi Đông Dương. Việc thực hiện theo Hiệp định Giơnevơ cũng là một ‘‘nhịp cầu vàng’’ để Mỹ rút lui mà không mất mặt.

- Báo Nhân Dân, số 3934, ngày 7-1-1965.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 358-361.

Năm 1965. Tháng 01, ngày 09

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 5-LCT, thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đoàn Văn công Neo Lào Hắcxạt đang thăm và biểu diễn tại Việt Nam.

- Lệnh lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 176.

Năm 1965. Tháng 02, ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư chào mừng Hội nghị nhân dân Đông Dương.

Trong thư, Người khẳng định đế quốc Mỹ là kẻ phá hoại Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương và năm 1962 về Lào, xâm phạm chủ quyền của ba nước Đông Dương. Người kết luận: “Nhân dân ba nước anh em Việt Nam, Campuchia và Lào vốn đã luôn luôn cùng nhau sát cánh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mở rộng do Mỹ gây nên, nhân dân ba nước chúng ta đoàn kết chặt chẽ chống đế quốc Mỹ, thì chúng ta nhất định thắng lợi”.

- Báo Nhân Dân, số 3986, ngày 2-3-1965

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 196-197.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 397-398.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1965. Tháng 3, ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Nôrôđôm Xihanúc chúc mừng thắng lợi của Hội nghị nhân dân Đông Dương.

Người khẳng định thành công của Hội nghị đánh dấu một bước tiến lớn trong sự nghiệp đoàn kết chiến đấu của nhân dân Việt Nam, Campuchia và Lào chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ xâm lược, là một đòn mạnh mẽ đánh vào chính sách can thiệp và xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai của chúng ở Đông Dương.

- Báo Nhân Dân, số 4002, ngày 18-3-1965.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 206.

Năm 1965. Tháng 4, ngày 05

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Điện cảm ơn Thái tử Nôrôđôm Xihanúc, Quốc trưởng Vương quốc Campuchia. Trong bức điện, Người khẳng định rằng mọi âm mưu xâm lược và gây chiến của đế quốc Mỹ đối với các nước Đông Dương nhất định sẽ bị thất bại hoàn toàn trước sức mạnh đoàn kết của các dân tộc Việt Nam, Khơme và Lào.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 424-425.

Năm 1965. Tháng 4, ngày 09

Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của đồng chí Yôsihisa Tacanô, phóng viên báo Acahata (Nhật Bản).

Đánh giá về Hội nghị nhân dân Đông Dương họp ở Phnôm Pênh (Campuchia), Người cho rằng đó là "một thắng lợi to lớn của nhân dân ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào trong sự nghiệp đoàn kết đấu tranh chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ".

- Báo Nhân Dân, số 4024, ngày 9-4-1965.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 426-430.

Năm 1965. Tháng 4, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại kỳ họp thứ hai Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Khoá III.

Trong lời phát biểu của mình, Người khẳng định: “Đối với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia đang anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bọn tay sai, nhân dân ta luôn thắt chặt tình đoàn kết, ủng hộ hết lòng’’.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.11, tr. 431-435.

Năm 1965. Tháng 4, trước ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc vương Lào Xrixavang Vátthana nhân dịp Tết Bunpimay (Tết năm mới ) của nhân dân Lào.

- Báo Nhân Dân, số 4033, ngày 18-4-1965.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 226.

Năm 1965. Tháng 4, ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Hoàng thân Xuphanuvông, Phó Thủ tướng Chính phủ Liên hiệp dân tộc Vương quốc Lào, Chủ tịch Mặt trận Neo Lào Hắcxạt và các vị đại biểu trong đoàn đi dự Lễ kỷ niệm lần thứ 10 Hội nghị Băngđung trên đường về nước, ghé thăm Hà Nội.

- Báo Nhân Dân, số 4041, ngày 26-4-1965.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 229-230.

Năm 1965. Tháng 5, ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Quốc vương Lào Xrixavang Vátthana, nhân dịp lễ Hiến pháp của Vương quốc Lào.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 385.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t. 9, tr. 237.

Năm 1965. Tháng 9, ngày 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thư của ông Thao Phèng, Đại sứ Lào tại Việt Nam chúc mừng nhân dịp Quốc khánh, chúc toàn thể nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng thu được những thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh chính nghĩa, quyết liệt và vinh quang chống sự xâm lược vô nhân đạo của đế quốc Mỹ, nhằm thống nhất lãnh thổ Việt Nam và xây dựng một nước Việt Nam hùng mạnh và thịnh vượng.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1965. Tháng 11, trước ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày sinh nhật Quốc vương Lào Xrixavang Vátthana.

- Báo Nhân Dân, số 4253, ngày 26-11-1965.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 321.

Năm 1966. Tháng 01, ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Người chỉ rõ âm mưu của đế quốc Mỹ dùng những luận điệu “thương lượng hoà bình” để lừa bịp dư luận thế giới và dư luận ở Mỹ, đồng thời chúng ta "phải tích cực giúp đỡ nhân dân Lào. Lào ở bên cạnh ta. Bây giờ Mỹ cũng gây chiến tranh ở đó. Nếu Mỹ và bọn phản động Lào thắng ở Lào, tức là có hại cho ta, hại nhiều không phải ít".

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 14-25.

Năm 1966. Tháng 01, ngày 24

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô và các vị đứng đầu các nước xã hội chủ nghĩa, các nước có liên quan đến Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Việt Nam, các nước dân tộc chủ nghĩa và nhiều nước khác.

Bức thư nêu rõ: Đế quốc Mỹ là kẻ đã vi phạm nghiêm trọng Hiệp định Giơnevơ. Họ đã ồ ạt đưa quân viễn chinh và đang tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược hết sức dã man ở miền Nam Việt Nam; tiếp tục các hành động do thám, khiêu khích và bắn phá miền Bắc Việt Nam; bắn phá nhiều vùng ở Vương quốc Lào; tăng cường khiêu khích vũ trang đối với Vương quốc Lào... Những hoạt động đó của họ đã bóc trần sự giả dối trong cuộc vận động “đi tìm hoà bình” và đề nghị 14 điểm của Tổng thống Giônxơn.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 362-364.

Năm 1966. Tháng 02, ngày 08

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản dẫn đầu (cùng Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ, nhân dân Campuchia) sang thăm và làm việc với các đồng chí lãnh đạo Đảng Lao động Việt Nam.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1966. Tháng 4, trước ngày 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của Đoàn Vô tuyến truyền hình Hãng tin Nihông Đenpa (Nhật Bản) về tình hình cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam và một số vấn đề thời sự khác.

Trả lời câu hỏi về tình hình Đông Dương, Người cho biết, những hành động của đế quốc Mỹ và tay sai đối với Lào và Campuchia là nằm trong âm mưu của Mỹ nhằm mở rộng chiến tranh xâm lược ra toàn Đông Dương; nhân dân Đông Dương sẽ càng đoàn kết, càng kiên quyết chiến đấu.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 392-393.

Năm 1966. Tháng 4, trước ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Vua Lào Xrixavang Vátthana nhân dịp Tết Bunpimay của Lào, chúc tình hữu nghị anh em giữa hai nước Việt - Lào ngày càng phát triển.

- Báo Nhân Dân, số 4399, ngày 22-4-1966.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 397.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1966. Tháng 4, ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cảm ơn Quốc trưởng Campuchia Nôrôđôm Xihanúc.

Trong thư, Người hoan nghênh những sáng kiến tốt đẹp và cử chỉ cao quý của Quốc trưởng nhằm tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết anh em giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia và giữa ba dân tộc Việt Nam, Khơme và Lào.

- Báo Nhân Dân, số 4406, ngày 29-4-1966.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr. 75-76.

Năm 1966. Tháng 5, ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Vua Lào nhân dịp Lễ Hiến pháp của Vương quốc Lào.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 407.

Năm 1966. Tháng 9, trước ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện thăm hỏi Quốc vương Xrixavang Vátthana và nhân dân Lào khi được tin nạn lụt đã gây nhiều thiệt hại cho đất nước Lào.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, t.9, tr. 452.

Năm 1966

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và làm việc với đồng chí Khăm Uộn Buppha - Trưởng đoàn lực lượng trung lập trong Đoàn đại biểu quân sự của Neo Lào Hắcxạt và lực lượng trung lập. Người nói: “Muốn làm bất cứ một việc gì đều phải có quan điểm cụ thể”.

- Quan hệ Việt - Lào, Lào - Việt, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr. 60.

Năm 1967

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được thiếp chúc Tết của ông Thao Phèng, Đại sứ Vương quốc Lào tại Việt Nam

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1967

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được thiếp chúc Tết của ông Khămphay Boupha, Tham tán Đại sứ quán Vương quốc Lào tại Việt Nam.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1967. Tháng 01, ngày 01

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được thiếp chúc Tết của đại diện Chính phủ Lào tại Việt Nam.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1967. Tháng 4, trước ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc vương Xrixavang Vátthana, nhân dịp Tết cổ truyền của Lào.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.10, tr.73.

Năm 1967. Tháng 8, ngày 03

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được điện chúc mừng Quốc khánh Việt Nam của Đồng chí Cayxỏn Phômvihản - Bí thư thứ nhất Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Trong bức điện có viết: “Những thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng và đặc biệt đối với cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Lào, người bạn chiến đấu cùng chung một chiến trường, một kẻ thù, một sứ mệnh với nhân dân Việt Nam anh em”.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1968. Tháng 5, ngày 13

17 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và mời cơm thân mật Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Cayxỏn Phômvihản.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.10, tr. 179.

Năm 1968. Tháng 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận điện chúc mừng Quốc khánh của Vua Lào Xrixavang Vátthana.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1968. Tháng 9, ngày 01

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được điện chúc mừng nhân dịp Quốc khánh Việt Nam của Mặt trận yêu nước Lào.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1968. Tháng 9, ngày 09

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Văn Đồng nghe ông Lê Văn Hiến - Đại sứ Việt Nam tại Lào báo cáo về lễ cưới của Hoàng tử Xrixavang và bà Rátsamy Bôvôn.

- Nhật ký Lê Văn Hiến, Hội thảo khoa học “Nghiên cứu sưu tầm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” do Bảo tàng Cayxỏn Phômvihản, Đại sứ quán Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại Hà Nội, tháng 7-2006, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1968. Tháng 10, ngày 31

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc và mời cơm thân mật đồng chí Cayxỏn Phômvihản.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 590.

Năm 1968. Tháng 11, ngày 26

Buổi chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, nghe báo cáo về quá trình làm việc với đoàn đại biểu Lào.

- Biên bản họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá III.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 10, tr. 281.

Năm 1968. Tháng 12, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhân dân Cách mạng Lào: Cayxỏn Phômvihản, Xuphanuvông, Nuhắc Phunxavẳn, Khămtày Xiphanđon, Phumi Vôngvichít và một số đồng chí khác.

- Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch (1954-1969), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.2, tr. 596.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.10, tr. 288.

Năm 1969. Tháng 01

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được thiếp chúc mừng năm mới của Đại sứ Lào tại Việt Nam - ông Khămphay Boupha.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1969. Tháng 01, ngày 05

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Hoàng thân Xuphanuvông, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận yêu nước Lào, nhân dịp Mặt trận yêu nước Lào công bố Cương lĩnh chính trị.

Bức điện có đoạn: “Bản Cương lĩnh chính trị đã thể hiện đường lối đúng đắn, chính sách đại đoàn kết của Mặt trận yêu nước Lào và ý chí sắt đá của nhân dân Lào quyết tâm đánh thắng sự can thiệp và xâm lược của đế quốc Mỹ ở Lào… Nhân dân Việt Nam hoàn toàn ủng hộ bản Cương lĩnh chính trị của Mặt trận yêu nước Lào”.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.10, tr. 301.

Năm 1969. Tháng 4, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc vương Lào Xrixavang Vátthana, nhân dịp Tết Bunpimay, Tết cổ truyền của nhân dân Lào.

- Báo Nhân Dân, số 5507, ngày 13-5-1969.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.10, tr. 341.

Năm 1969. Tháng 5, ngày 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được thư chúc thọ của Hoàng thân Xuphanuvông - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận yêu nước Lào.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1969. Tháng 5, ngày 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận được thư chúc thọ của Bí thư thứ nhất Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Cayxỏn Phômvihản nhân dịp sinh nhật Người.

- Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1969. Tháng 7, ngày 07

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của Hoàng thân Xuphanuvông.

- Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t.10, tr. 373.

Còn nữa

Huyền Anh (tổng hợp)

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

105511983
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
44918
44918
1410276
105511983