Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bờ Biển Ngà Marcel Amon Tanoh - 10:10 - 19/6/2019