Sáng ngày 11/6/2018, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2018. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.


hoi nghi dien hinh 1
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh
Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ngành Khối Nội chính Trung ương: Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; các đơn vị trong Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng; chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đại diện 20 tập thể điển hình, 59 cá nhân điển hình giai đoạn 2015 - 2018.

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Quản lý Lăng, đồng chí Đại tá Phạm Văn Thiện, Chánh Văn phòng Ban Quản lý Lăng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Quản lý Lăng đã báo cáo kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018 - 2021. Trong giai đoạn 2015 - 2018, Ban Quản lý Lăng tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, công tác lớn trong Đề án 2341 và Nghị quyết số 122-NQ/QU của Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ “Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng trong giai đoạn mới”; triển khai mở rộng tham quan Khu Di tích K9. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, căn cứ chương trình mục tiêu, nhiệm vụ công tác hàng năm, Ban Quản lý Lăng đã quan tâm xây dựng và ban hành các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức các phong trào thi đua, triển khai việc ký kết giao ước thi đua, hướng phong trào thi đua yêu nước vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm với những nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời kỳ và từng lĩnh vực công tác, với các phong trào thi đua tập trung vào các chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng”; “Phát huy truyền thống, đoàn kết sáng tạo”; “Kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017”; “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, hiệu quả”…

hoi nghi dien hinh 2
Đại tá Phạm Văn Thiện, Chánh Văn phòng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
báo cáo kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2018
và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018 - 2021.

Trong giai đoạn 2015 - 2018, căn cứ nội dung, chủ đề thi đua của Ban Quản lý Lăng phát động, các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng đã phát động các phong trào thi đua cao điểm, tập trung vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm, thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác đề ra, kết hợp chặt chẽ các phong trào thi đua với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác khen thưởng đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với công tác khen thưởng, lấy kết quả của phong trào thi đua làm cơ sở xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng, bám sát tiêu chuẩn, điều kiện quy định; thực hiện khen thưởng đúng người, đúng việc, chú trọng đến những tập thể, cá nhân thực sự có nhiều thành tích nổi bật, các tập thể nhỏ, cá nhân, cán bộ trực tiếp ở cơ sở, người trực tiếp lao động, gương người tốt, việc tốt; kết hợp các hình thức khen thưởng thường xuyên, đột xuất, theo chuyên đề… tạo động lực cổ vũ, động viên, khuyến khích kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác, tạo khí thế phấn khởi, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Với những thành tích đã đạt được, trong giai đoạn 2015 - 2018, Ban Quản lý Lăng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì nhân kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống, Cờ thi đua của Chính phủ, 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động vì có thành tích trong tham gia thực hiện Dự án VN01 và nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Giai đoạn 2015 - 2018, đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, được lựa chọn và bình xét là những điển hình tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước của Ban Quản lý Lăng như: Phòng Chính trị, Phòng Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại đội 1, Trung đoàn 375; Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng; cá nhân đồng chí Trung úy QNCN Tạ Ngọc Điệp, Đoàn 195, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng; đồng chí Trung tá Trần Thanh Đông, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng...

Hội nghị đã nghe các điển hình tiên tiến báo cáo thành tích nổi bật và trao đổi kinh nghiệm thiết thực trong phong trào thi đua.

hoi nghi dien hinh 3

hoi nghi dien hinh 4


hoi nghi dien hinh 5
Đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến báo cáo tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của các điển hình tiên tiến; đồng thời khẳng định: Trong thời gian tới, với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, sẽ có những tác động nhanh, sâu rộng tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta nói chung và thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt của Ban Quản lý Lăng nói riêng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ trên từng lĩnh vực, nhiệm vụ công tác cần phải tiếp tục tích cực thi đua trong lao động, học tập, công tác, nghiên cứu khoa học… để có những định hướng, nắm bắt xu thế phát triển và ứng dụng vào lĩnh vực, nhiệm vụ của từng tập thể và cá nhân đang đảm nhiệm. Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban Quản lý Lăng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2018 - 2021 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát huy truyền thống thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2018 - 2021”.

Ghi nhận thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, tại Hội nghị, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 12 cá nhân điển hình tiên tiến.

hoi nghi trao thuong 1
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến.


hoi nghi trao thuong 2
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng chí Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến.

hoi nghi van nghe 1

hoi nghi van nghe 3

hoi nghi van nghe 4


hoi nghi van nghe 2
Một số hình ảnh biểu diễn văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Thanh Huyền

 

Các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng giai đoạn 2015 - 2018:

 

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào: “Mừng Đảng, mừng Xuân, quyết thắng”; “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”; “Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng”; “Phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021”; “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”; “70 ngày đêm xung kích quyết thắng”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng và ra quân tu bổ định kỳ năm 2017”; “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; …

 

Trung đoàn 375 với các phong trào: “Mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh vệ, 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 5 năm Ngày thành lập Trung đoàn 312 và 42 năm Ngày thành lập Trung đoàn”; “Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, 72 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 72 năm Ngày thành lập lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2017) và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập lực lượng Cảnh vệ (16/2/1953 - 16/2/2018)”…

 

Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường phát động các phong trào: “Mừng Đảng, mừng Xuân - Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm”; “Phát huy truyền thống, đoàn kết sáng tạo”; “Đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”…

 

Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình với các đợt thi đua cao điểm: “Mừng Đảng, mừng Xuân, lập công dâng Bác”; “Thi đua lập thành tích chào mừng 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” dịp 19/5; “Đoàn kết, hiệp đồng, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tu bổ định kỳ năm 2017” và chào mừng 42 năm Ngày thành lập Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình…

 

Cơ quan Văn phòng với các phong trào: “Mừng Đảng, mừng Xuân lập công dâng Bác”; “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”; “Phát huy truyền thống, đoàn kết sáng tạo”; “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng và ra quân tu bổ định kỳ năm 2017”…

 

 

 

Bài viết khác:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

40910290
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
11962
36794
224869
40910290