Trong bối cảnh cả nước đang tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Phụ nữ cơ sở Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Trung tâm) cũng đã tích cực tham gia hưởng ứng, đạt nhiều kết quả tốt.

Trong những năm qua, Hội Phụ nữ cơ sở Trung tâm luôn quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Đoàn 969; Chỉ thị, Kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kế hoạch công tác năm của Phụ nữ Quân đội, đặc biệt là các nội dung về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, Chỉ thị số 87-CT/QUTƯ của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”. Hội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện, cụ thể hóa thành các phong trào mang tính đặc thù của Trung tâm. Nhờ đó, đã góp phần thống nhất nhận thức, đề cao trách nhiệm và sự gương mẫu của cán bộ, hội viên. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chí hàng đầu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị cũng như nhiệm vụ công tác Hội của cán bộ, hội viên trong Hội.

Trung tam 1

Đồng chí Nguyễn Phương Thúy - Phó Trưởng phòng Ứng dụng và Thực nghiệm
đang thực hiện nhiệm vụ phân tích tại Phòng Thí nghiệm

Cán bộ, hội viên phụ nữ luôn xác định: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm chính trị, tình cảm sâu nặng đối với Bác Hồ kính yêu và là công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi người, mỗi đơn vị. Cán bộ hội đã tích cực tổ chức tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực như thông qua đọc sách báo, cộng tác viết bài tuyên truyền quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ, về bình đẳng nam, nữ, về đạo đức và giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đăng trên Trang tin điện tử của Ban Quản lý Lăng; lồng ghép trong nội dung của các buổi sinh hoạt Hội nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội (8/3, 20/10) như: Tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm; tổ chức các hoạt động về nguồn... Các hoạt động của Hội đều được chị em thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Hội và nhiệm vụ của Trung tâm.

Cán bộ, hội viên phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Bộ Tư lệnh Lăng đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2016 - 2020 và tiêu chí “Bốn tốt” trong cán bộ, hội viên phụ nữ Trung tâm.

Hàng năm, 100% số lượng hội viên đăng ký tham gia các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 100% gia đình đạt chuẩn mực các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, “No ấm, bình đẳng, tiến bộ”, “gia đình văn hóa”; 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị không có hội viên nào vi phạm kỷ luật.

Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ đã có dịp nhìn nhận toàn diện, cụ thể hơn về đạo đức, lối sống, về ý thức trách nhiệm của mình trước Cấp ủy, trước cơ quan để tham gia thực hiện “Lời Bác Hồ dạy năm xưa” do Phòng Chính trị triển khai thực hiện, đó là nội dung thiết thực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội viên đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng, về ý thức rèn luyện, trách nhiệm trong công việc, vai trò, nhiệm vụ của phụ nữ trong gia đình và xã hội, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm bằng những hành động, việc làm cụ thể.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Hội đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TƯ ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, các hội viên đã tích cực, chủ động thực hành tiết kiệm trong thực hiện nhiệm vụ (như tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, hội nghị…), gắn thực hành tiết kiệm với hoạt động nhân đạo, giúp đỡ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt.

Thực hiện cải tiến lề lối làm việc khoa học, Hội tăng cường giáo dục, rèn luyện, nâng cao tính kế hoạch của tổ chức Hội cũng như từng cán bộ, hội viên trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ chuyên môn. Xây dựng tác phong làm việc khoa học, nền nếp, có kỷ luật. Nêu cao ý thức trách nhiệm, lời nói đi đôi với việc làm, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ, trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Các chị em luôn cố gắng vượt khó, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do cấp trên giao phó. Nhiều chị em được lãnh đạo tin tưởng giao cho chủ trì thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường. Vâng lời Bác dạy về học tập không ngừng, các hội viên luôn nỗ lực phấn đấu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi đắp các giá trị truyền thống, các phẩm chất "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" trong thời kỳ mới. Hiện nay, 89% hội viên có trình độ đại học trở lên.

Ngoài ra, Hội luôn chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Đây là một hình thức giáo dục thực tiễn sinh động, hiệu quả, tạo thành phong trào hành động sâu rộng trong học tập, công tác, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong thời gian qua, với những kết quả đã đạt được, nhiều hội viên đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chiến sĩ thi đua cơ sở; Bằng khen của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bằng khen của Tổng cục Chính trị; Giấy khen của Phòng Chính trị; Giấy khen của Giám đốc Trung tâm…

Trung tam 22
Hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Trung tâm tham gia đoàn đại biểu
của Ban Quản lý Lăng dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Trung tam 3
Đồng chí Đỗ Thị Khánh Vân (ngoài cùng bên trái) nhận Bằng khen cho điển hình tiên tiến xuất sắc 
trong phong trào thi đua và trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, có sức lan tỏa rộng khắp trong hội viên Hội Phụ nữ cơ sở Trung tâm. Noi gương Bác, mỗi cán bộ, hội viên nêu cao bản lĩnh chính trị, phát huy năng lực, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Trần Thanh Huyền

Bài viết khác:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

41282958
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
14623
59381
196531
41282958