Sáng ngày 10/3/2018, Đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn gồm 30 đại biểu; do đồng chí Ngô Hữu Biên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân làm Trưởng đoàn.

quang cu thanh hoa 1

quang cu thanh hoa 2
Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh
Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp và tặng Huy hiệu Bác Hồ
cho các đại biểu

Trước khi vào Lăng viếng Bác, tại Nhà khách số 8 Hùng Vương, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thân mật đón tiếp Đoàn. Tại buổi tiếp, đồng chí đã giới thiệu khái quát về nhiệm vụ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới và trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các đại biểu.

Thay mặt Đoàn, đồng chí Ngô Hữu Biên cho biết: Năm 2017 dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng uỷ, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, sự phối kết hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và 10 khu phố, Ủy ban nhân dân phường đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng chương trình công tác năm. Triển khai chuyên đề Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai và có chương trình hành động thực hiện phương án quản lý dịch vụ du lịch năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn. Làm tốt công tác triển khai tuyên truyền lập đề án thành lập phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn theo đúng văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Bên cạnh đó công tác quản lý quy hoạch ngày càng có nề nếp, tập trung chỉ đạo điều hành công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn và bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư đúng thời gian quy định. Hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học được quan tâm, số học sinh đạt giỏi tuyến thành phố và tuyến tỉnh ngày càng tăng. Vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được chú trọng, chất lượng văn hoá cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng được nhu cầu đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai và thực hiện kịp thời; tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, đời sống của nhân dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh ổn định và giữ vững, đã xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh tại cơ sở, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm góp phần ổn định tình hình ở địa phương.

Tổ chức thành công công tác bầu Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020. Ủy ban nhân dân phường tập trung chỉ đạo khai thác các nguồn thu tại địa phương, các nguồn hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị để đầu tư cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm tiền lương cho cán bộ, công chức, người lao động và chi thường xuyên cho công tác quản lý nhà nước. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2017.

quang cu thanh hoa 3
Đoàn kính cẩn dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm 2018 là năm thứ 3 phường Quảng Cư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và thực hiện năm thứ 3 của kế hoạch 5 năm (2016 - 2020). Địa phương có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn. Ủy ban nhân dân phường đã đề nghị các bộ phận, các khu phố, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội phát huy những tiềm năng thế mạnh và những thuận lợi mục tiêu đạt được trong năm 2017, khắc phục những tồn tại, khó khăn, đồng thời xác định những mục tiêu nội dung, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 đã đề ra.

Kế hoạch năm 2018 của Đảng ủy phường tập trung đầu tư phát triển 2 ngành kinh tế mũi nhọn của phường là: Ngành kinh tế du lịch và ngành kinh tế thủy sản, tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển; thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp; phát triển số lượng và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo; giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của chính quyền; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng phường Quảng Cư trở thành phường du lịch biển hấp dẫn, văn minh và thân thiện./.

Bùi Hoa

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

40521561
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
6659
44033
298329
40521561