Vừa qua, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 3 Thông tư mới quy định về công tác tuyển sinh năm 2018, đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2018, đó là:

- Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 24/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội và Thông tư số 42/2017/TT-BQP ngày 27/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

  1. Điểm mới trong thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT)

Đối với các bài thi tự luận, việc chấm thi được thực hiện theo hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bài thi được chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Trước đó, tại Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT, Bộ quy định bài thi tự luận được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0.25, không quy tròn điểm.

Về điều kiện xét công nhận tốt nghiệp THPT, Thông tư quy định những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi (trước đây là từ mức huỷ bài thi trở lên), tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1.0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5.0 điểm trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT.

Đối với thí sinh tự do, khi dự thi phải có thêm: Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 hoặc nơi thí sinh đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực; Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc Trung cấp (bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu); giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận.

Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp không có học bạ THPT hoặc học bạ giáo dục thường xuyên cấp THPT, khi đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.

Việc hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật được áp dụng đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau: Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích; sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; để người khác dự thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức; có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác; sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.

  1. Điểm mới trong tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông

Trong Thông tư vừa ban hành có một sửa đổi quan trọng về quy định chế độ ưu tiên. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được quy định mức điểm cộng thêm cho từng nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên với mức chênh lệch điểm cộng thêm giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 0,5 điểm, tính theo thang điểm 10. Đồng thời, quy định mới cũng chính thức bãi bỏ cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 10.

Riêng với vấn đề cộng điểm từ thi nghề phổ thông, do thời điểm ban hành Thông tư, học sinh đang học lớp 9 trên cả nước đã tham gia cuộc thi nghề, để tránh gây tâm lý lo lắng cho học sinh, phụ huynh, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định chưa bỏ điểm cộng thi nghề trong năm 2018.

Theo đó, các Sở Giáo dục và Đào tạo có áp dụng quy định cộng điểm thi nghề phổ thông sẽ tiếp tục áp dụng trong tuyển sinh năm học 2018-2019; từ những năm học tiếp theo sẽ chính thức bãi bỏ quy định cộng điểm thi nghề.

Liên quan đến vấn đề tuyển sinh cấp THCS, nếu quy định trước đây cấm tuyệt đối các trường tổ chức thi tuyển vào lớp 6 thì Thông tư mới đã sửa đổi theo hướng "mở" hơn cho các trường. Cụ thể, Thông tư quy định, tuyển sinh THCS theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển, hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Đối với quy định tuyển thẳng vào THPT, theo quy định hiện nay tại Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT, tuyển thẳng học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Với nội dung này, Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT sửa đổi quy định chi tiết hơn: Tuyển thẳng vào THPT “Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông”.

  1. Điểm mới trong tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

Thông tư số 24/2018/TT-BQP bổ sung quy định được tuyển ít nhất 2 thí sinh nữ đối với các ngành tại Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 17/2016/TT-BQP được giao chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ. Cụ thể: Trước đây, các ngành bác sĩ quân y tại Học viện Quân y và các ngành: Quan hệ quốc tế về quốc phòng, ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự được giao chỉ tiêu tuyển 10% chỉ tiêu nữ; các ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Điện tử Y sinh, Khí tài quang, Địa tin học tại Học viện Kỹ thuật quân sự được giao tuyển 6% chỉ tiêu nữ. Thế nhưng, theo Thông tư số 24/2018/TT-BQP ngày 10/3/2018 mới đây của Bộ Quốc phòng, những ngành trên được tuyển ít nhất 2 thí sinh nữ. Do đó, cánh cửa dành cho thí sinh nữ sẽ được nới rộng hơn so với trước đây.

tuyen sinh

Thí sinh nữ có thêm cơ hội thi vào các trường quân đội. Ảnh minh họa/Internet

Một trong những sửa đổi khá quan trọng lần này của Thông tư số 24/2018/TT-BQP chính là việc trao cơ hội cho những người từng tham gia nghĩa vụ công an. Cụ thể, nếu như trước đây, quy định về độ tuổi tính đến năm dự thi vào các trường quân đội đối với quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ từ 18 đến 23 tuổi (riêng đối tượng thiếu sinh quân từ 17 đến 23 tuổi), thì bắt đầu từ năm 2018, quy định trên đã được sửa đổi. Theo đó, độ tuổi tính đến năm dự thi vào các trường quân đội, đối với quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi. Sự thay đổi quan trọng này giúp những thí sinh hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân được mở ra thêm những lựa chọn vào các trường quân đội.

Những quy định về sức khỏe đối với các thí sinh dự thi vào ngành quân đội được đánh giá là khắt khe nhất. Năm nay, những tiêu chí về sức khỏe lại được nâng cao hơn, đặc biệt là những đối tượng đã trúng tuyển. Những năm trước, trong hồ sơ nhập học, ngoài phiếu sức khỏe, thí sinh trúng tuyển phải có đủ các loại xét nghiệm (được làm tại trung tâm y tế cấp huyện trở lên) gồm: Phim X - quang chụp tim, phổi thắng; kết quả điện tim; kết quả xét nghiệm HIV, ma tuý; Protein và đường nước tiểu. Năm 2018, ngoài những chỉ số trên, thí sinh trúng tuyển còn phải làm thêm nhiều xét nghiệm như xét nghiệm máu chức năng gan (SGOT, SGPT), chức năng thận (Ure, Creatinin); xét nghiệm nước tiểu (Protein, Glucose) và siêu âm tổng quát ổ bụng.

Về Tổ hợp môn xét tuyển: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ hợp xét tuyển gồm: Tổ hợp xét tuyển A00 (gồm các môn: Toán, Lý, Hoá); Tổ hợp xét tuyển A01 (gồm các môn: Toán, Lý, tiếng Anh); Tổ hợp xét tuyển B00 (gồm các môn: Toán, Hóa, Sinh); Tổ hợp xét tuyển C00 (gồm các môn: Văn, Sử, Địa); Tổ hợp xét tuyển D01 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Anh); Tổ hợp xét tuyển D02 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Nga); Tổ hợp xét tuyển D03 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Pháp); Tổ hợp xét tuyển D04 (gồm các môn: Toán, Văn, tiếng Trung Quốc).

- Học viện Quân y: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển B00 và A00;

- Học viện Biên phòng: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển C00 và A01;

- Học viện Khoa học quân sự: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển D01, D02, D04 và A00, A01 (theo từng ngành tuyển sinh);

- Trường Sĩ quan Chính trị: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển C00, A00 và D01;

- Các học viện: Kỹ thuật quân sự, Hậu cần, Phòng không - Không quân, Hải quân và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Thông tin, Công binh, Đặc công, Kỹ thuật quân sự (Vin - Hem Pich), Tăng - Thiết giáp, Không quân, Pháo binh, Phòng hóa: Tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00 và A01./.

Thu Hiền (tổng hợp)

Bài viết mới nhất:

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập

40534331
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
3096
56803
311099
40534331