Tin từ Ban Quản lý Lăng

Nâng cao chất lượng công tác bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống thiết bị kỹ thuật, kiến trúc Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ bảy, 23 Tháng 5 2015
Nâng cao chất lượng công tác bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống thiết bị kỹ thuật, kiến trúc Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Đoàn 595, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là đơn vị chuyên môn kỹ thuật đa ngành. Đoàn có nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, thay thế và lắp đặt mới các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, kiến trúc Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham gia sản xuất thử nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu và thực hiện việc lắp đặt, xây dựng các công trình nhỏ trong Bộ Tư lệnh; sửa chữa doanh trại...

Đọc thêm

Tin tổng hợp

Hồ Chí Minh về thảo luận trong Đại hội Đảng

Thứ sáu, 22 Tháng 5 2015
Hồ Chí Minh về thảo luận trong Đại hội Đảng Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập vấn đề thảo luận trong Đại hội Đảng nói chung và thảo luận Điều lệ Đảng nói riêng. Tháng 9-1960, Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng mới diễn ra, vậy mà từ cách đó 5 tháng, với bút danh T.L Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Một cách thảo luận dự thảo Điều lệ Đảng” đăng trên Báo Nhân Dân ngày 3-4-1960.

Đọc thêm

Các công trình và khu di tích

Khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Chủ nhật, 11 Tháng 5 2014
Khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Khu quần thể di tích này đã trở thành khu tưởng niệm quan trọng liên quan đến 15 năm sống và làm việc của Chủ tich Hồ Chí Minh từ tháng 12 năm 1954 đến tháng 9 năm 1969. Tại đây, du khách sẽ tham quan Phủ chủ tịch, ao cá, giàn cây leo, vườn cây ăn quả, ô tô, ngôi nhà năm 1954, đặc biệt là nhà sàn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh   Khu quần thể di tích này đã trở thành khu tưởng niệm quan trọn...

Đọc thêm

Lịch viếng

THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

  • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

  • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm